Administratorzy Strony szanują prywatność swoich Użytkowników. Więcej o plikach cookies i ochronie danych osobowych przeczytasz tutaj. 

Wrocław, Hala Stulecia

20 - 22.04.2018

Rowerowe Forum Metropolitalne

SERDECZNIE DZĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W ROWEROWYM FORUM METROPOLITALNYM. PEŁNA RELACJA Z WYDARZENIA WRAZ Z MATERIAŁAMI POKONFERENCYJNYMI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:  http://dpr.irt.wroc.pl/index.php/rowerowe-forum-metropolitalne-relacja/

Rowerowe Forum Metropolitalne to okazja do dyskusji nad wyzwaniami i możliwościami, jakie tworzy rozwijająca się mobilność rowerowa. Do udziału zapraszamy różne grupy interesariuszy z Polski, Czech oraz Niemiec: przedstawicieli administracji publicznej, instytucji naukowych, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Tematy poruszane podczas Forum to m.in. nowe trendy w rozwoju ruchu rowerowego (rowery elektryczne, dostawy rowerami towarowymi), działania na rzecz zrównoważonej mobilności w obszarach metropolitalnych czy też możliwości i sposoby prowadzenia ruchu rowerowego na terenach chronionych. Obradom Forum towarzyszyło będzie podpisanie przez regiony nadodrzańskie listu intencyjnego na rzecz realizacji trasy Blue Velo – Odrzańskiej Trasy Rowerowej, a także warsztaty z zakresu projektowania infrastruktury rowerowej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem.